Ako postupujeme

NÁŠ POSTUP OD ZADANIA OBJEDNÁVKY AŽ PO FINÁLNY PRODUKT

1. Zadanie objednávky

POVEDZTE NÁM, ČO POTREBUJETE ODFOTIŤ
fotografia atelieru fotografia exterieru

Prvým krokom je zadanie objednávky, kde stručne popíšete, o aké fotografovanie máte záujem. Kontaktovať nás môžete tromi spôsobmi: vypísaním kontaktného formulára, telefonicky na čísle +421 917 088 836 alebo e-mailom na adresu info@produktovafoto.sk. Následne vás budeme kontaktovať my ohľadom špecifikácie fotografovania: aké produkty/službu chcete odfotiť, o aký typ fotografie máte záujem, koľko fotografií a v akom časovom horizonte potrebujete atď.

2. Cenová ponuka

KOĽKO VÁS BUDE FOTOGRAFOVANIE STÁŤ?
fotografia atelieru fotografia exterieru

Po zadaní objednávky a bližšej špecifikácií fotografovania (čo budeme fotiť, v akom množstve, v akom časovom limite atď.) vám vypracujeme cenovú ponuku a pošleme e-mailom na schválenie. Cenovú ponuku vám vypracujeme zdarma, a to do dvoch pracovných dní od zadania bližšej špecifikácie.

Dopyt na cenovú ponuku zdarma si môžete vyklikať aj prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

3. Zmluva

DOBRÉ ZMLUVY ROBIA DOBRÉ VZŤAHY
fotografia atelieru fotografia exterieru

Po odsúhlasení cenovej ponuky, vypracujeme návrh zmluvy o fotografickom diele.

Zmluva bude obsahovať obsahovať presnú špecifikáciu fotografovania, t. j. čo a ako budeme fotiť, v akom rozsahu, kedy odovzdáme hotové fotografické dielo atď. Súčasťou zmluvy je aj plná licencia na používanie hotových fotografií.

4. Fotografovanie

NAJDÔLEŽITEJŠIA ČASŤ NAŠEJ PRÁCE
fotografia atelieru fotografia exterieru

Po odsúhlasení a podpísaní zmluvy a po zaplatení zálohovej faktúry prebehne samotné fotografovanie v dohodnutom rozsahu a časovom termíne. Fotografovanie prebieha v našom ateliéri, alebo na inom dohodnutom mieste s použitím profesionálnej svetelnej a fotografickej techniky.

5. Spracovanie fotografií

ODFOTENÍM NAŠA PRÁCA NEKONČÍ
fotografia atelieru fotografia exterieru

Surové/neupravené fotografie vám pošleme vo forme označených zmenšených náhľadov na výber/schválenie alebo prípadné pripomienkovanie.

Po výbere/schválení surového fotografického materiálu sa pustíme do postprodukcie. Postprodukcia zahŕňa retuš drobných nedostatkov, úpravu jasu, kontrastu, doladenie farebného vyváženia, aby mali produkty verné farby, podľa potreby úpravu pozadia alebo jeho odstránenie, adjustáciu na potrebné rozmery a rozlíšenie atď. Upravené finálne fotografie vám pošleme vo forme označených náhľadov na konečné schválenie.

6. Odovzdanie fotografií

A TERAZ SA UŽ MÔŽETE TEŠIŤ Z VAŠICH NOVÝCH FOTOGRAFIÍ
fotografia atelieru fotografia exterieru

Po schválení finálnych fotografií a úhrade faktúry vám odovzdáme hotové fotografie bez označenia watermarkom a v originálnom rozlíšení.

Odovzdanie hotových fotografií prebehne elektronicky cez úložisko. Súčasne s fotografiami dostanete aj plnú licenciu na ich neobmedzené používanie.

Bližsie informácie Vám radi poskytneme osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Zadajte si svoju cenovú ponuku zdarma

Koľko ma bude stáť fotografovanie?

Máme rýchly konfigurátor. Cenová ponuka zdarma